Τιμητικές διακρίσεις

• 1994, ΑΕΔ Διάκριση από το Σύλλογο Προϊατρικών Σπουδών των ΗΠΑ.

• 2005, Infection in knee arthroplasty after previous injection of intra-articular steroid:
1ο βραβείο Προφορικών Ανακοινώσεων μεταξύ ειδικευομένων Νοτιοανατολικής Αγγλίας, Uckfield, UK.

• 2007, Εν τω βάθει λοίμωξη σε ολική αρθροπλαστική γόνατος λόγω προεγχειρητικής ενδαρθρικής έγχυσης κορτικοστεροειδών: 1ο βραβείο (Χρηματικό βραβείο 750 Ευρώ) κατά τη διάρκεια του 26ου ετήσιου συμποσίου της OTEMAΘ.

Η ανακοίνωση επίσης δημοσιεύτηκε:
Infection in knee arthroplasty after previous injection of intra-articular steroid
Papavasiliou AV, Isaac DL, Marimuthu R, Skyrme A , Armitage A
J Bone Joint Surg Br. 2006 Mar; 88B:321-3

• 2009, Αρθροσκοπική ταξινόμηση της οστεονέκρωσης της μηριαίας κεφαλής:
1ο βραβείο καλύτερης ανακοίνωσης (Χρηματικό βραβείο 1500 Ευρώ) κατά τη διάρκεια του 28ου ετήσιου συμποσίου
της OTEMAΘ.

Η ανακοίνωση επίσης δημοσιεύτηκε:
Lehrbuch und Atlas Huftarthroskopie: Diagnostik – Technik – Indikationen
Dr. Michael Dienst Editor
Elsevier / Urban & Fischer,  2009
Κεφάλαιο: The role of hip arthroscopy in AVN.
Papavasiliou A, Villar RN


• 2010, Αθλητική τριάδα του ισχίου. Κλινική εικόνα-διάγνωση-αρθροσκοπική αντιμετώπιση. Αναφορά περίπτωσης.
Παπαβασιλείου Α, Ζιώγας Ε, Ιωακειμίδης Σ, Μπεσλίκας Θ
Βραβείο καλύτερης επιτοίχιας ανακοίνωσης (Χρηματικό βραβείο 1000 Ευρώ) κατά τη διάρκεια του 29ου ετήσιου συμποσίου της OTEMAΘ.


• 2016, Μέλος στο Hip Arthroscopy Committee της ESSKA (European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy)

https://esska.site-ym.com/page/HipArthrosCommittee