Συμμετοχή σε συγγραφή βιβλίων

Ορθοπαιδική-Συγγενείς ανωμαλίες, παθήσεις και κακώσεις του μυοσκελετικού συστήματος (β’ έκδοση)
Β.Παπαβασιλείου
University Studio Press, 2004
Κεφάλαιο 11: Κινησιολογία του σώματος του ανθρώπου (σελ. 529-570)
Α. Παπαβασιλείου.

Lehrbuch und Atlas Huftarthroskopie: Diagnostik – Technik – Indikationen
Dr. Michael Dienst Editor
Elsevier / Urban & Fischer,  2009
Κεφάλαιο: The role of hip arthroscopy in AVN.
Papavasiliou A, Villar RN

Essential Sports Medicine, Βασική Ιατρική της Άθλησης
Επιμέλεια  μετάφρασης: Παπαβασιλείου Α., Κουκουλιάς Ν.
Ιατρικές Εκδόσεις Παρισιάνου, 2012

Hip Joint Restoration
Worldwide Advances in Arthroscopy, Arthroplasty, Osteotomy and Joint Preservation Surgery
Editors: McCarthy, Jr., Joseph, Villar, Richard, Noble, Philip C.
Chapter 57: Specific Tissues and Conditions – Osteonecrosis, Avascular Necrosis
Papavasiliou A and Gliatis J

Intraarticular Fractures
Minimally Invasive Surgery, Arthroscopy
Editors: Doral, M.N., Karlsson, J., Nyland, J., Benedetto, K.P.
Chapter 25
The role of hip arthroscopy in posttraumatic hip dislocation
Papavasiliou A, Paxinos O, Karamitros A

ESSKA Instructional Course Lecture Book
Editors: Hirschmann, M.T., Kon E., Samuelsson K., Denti M., Dejour D.
Chapter 26
Advanced Hip Arthroscopy. What’s new?
Oliver Marin-Pena, Ali Badjwa, A Papavasiliou et al.

Hip Preservation Surgery

Open, Arthroscopic and Endoscopic techniques
Editors: Bonin N, Randelli F, Khanduja V
Chapter 9
Arthroscopic core decompression and Cell therapy
Triantafillopoulos I, Papavasiliou A

Μυοσκελετικές Κακώσεις του Αναπτυσσόμενου Σκελετού
Επιμέλεια έκδοσης Θεόδωρος Μπεσίλκας & συνεργάτες
Κεφάλαιο 38,
Μυοσκελετικές κακώσεις από υπέρχρηση στον αναπτυσσόμενο σκελετό σελ.639

OVERUSE SPORTS INJURIES IN DEVELOPING SKELETON

Α .Παπαβασιλείου BSc, MD, phD

Ορθοπαιδική και Τραυματολογία (1η Έκδοση)

Συγγραφέας ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡ. ΜΠΑΜΠΗΣ

Έτος έκδοσης 2023

Eπιμέλεια κεφαλαίου: Σύνδρομο μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης ή προστριβής ΣΜΠ

Α .Παπαβασιλείου BSc, MD, phD