Γενικά

Η καθυστέρηση στη χρήση της αρθροσκόπησης ισχίου στη κλινική πράξη σε σχέση με τις λοιπές αρθρώσεις οφείλεται στο ότι:

  • Η άρθρωση του ισχίου είναι μια βαθειά και μη άμεσα προσπελάσιμη άρθρωση (μηριαία κεφαλή περιβάλλεται από την κοτύλη-οστικό εμπόδιο)
  • Οι σύνδεσμοι της άρθρωσης είναι ισχυροί και δεν επιτρέπουν εύκολα τη διάταση της αυτής
  • Τα σημαντικά αγγεία και νεύρα που περιβάλλουν την άρθρωση χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής κατά τη διάρκεια των χειρουργικών χειρισμών (Εικ. 1)
    Αναγνώριση πολλών παθήσεων της άρθρωσης μόλις τα τελευταία χρόνια

Η αρθροσκόπηση ισχίου δεν είναι πλέον μόνο μια διαγνωστική, αλλά και μια θεραπευτική τεχνική. Με την εξέλιξη της χειρουργικής αλλά και των τεχνικών μέσων η αρθροσκόπηση ισχίου σήμερα μπορεί να γίνει με ασφάλεια και καλά αποτελέσματα με ελάχιστο χρόνο νοσηλείας (συνήθως 24 ώρες)

Η εξέλιξη της τεχνικής έχει αυξήσει σημαντικά το θεραπευτικό εύρος της επέμβασης.
Οι ενδείξεις της αρθροσκόπησης ισχίου είναι:

1. Συγγενείς Παθήσεις
– Μηροκοτυλιαία πρόσκρουση (pdf):
▪ Video: FAI cam
▪ Video: Πρόσβαση στο κεντρικό τμήμα της άρθρωσης του ισχίου – χειρουργική τεχνική
▪ Video: Οστεοπλαστική κοτύλης σε pincer και επανακαθήλωση επιχείλιου χόνδρου
▪ Video: Οστεοπλαστική μηριαίου αυχένα για πρόσκρουση τύπου cam

– Δυσπλασία κοτύλης
– Οπίσθια κλίση κοτύλης

2. Εκφυλιστικές Παθήσεις
– Βλάβη αρθρικού χόνδρου-Αρχόμενη Οστεοαρθρίτιδα-Οστεοαρθρίτιδα (pdf):
▪ Video: Χειρουργική τεχνική μικροκαταγμάτων στο ισχίο σε ΟΑ
▪ Video: Πλαστική στρογγύλου συνδέσμου και αφαίρεση κεντρικού οστεόφυτου
▪ Video: Αφαίρεση οστεόφυτου κοτύλης

– Ρήξη επιχείλιου χόνδρου (pdf):
▪ Video: Συρραφή επιχείλιου χόνδρου – χειρουργική τεχνική

3. Τραύμα
– Χόνδρινες βλάβες


▪ Video: Συμφυσιόλυση μετά από προηγούμενο χειρουργείο ή τραύμα στο ισχίο

– Ρήξη στρογγύλου συνδέσμου (pdf)

4. Ελεύθερα σώματα (pdf)

5. Ξένα σώματα

6. Υμενικές Παθήσεις
– Υμενική χονδρωμάτωση
▪ Video: Αφαίρεση ελευθέρων σωμάτων σε Υμενική οστεοχονδρομάτωση στο ισχίο

– Λαχνοοζώδης υμενίτιδα

7. Φλεγμονή
– Σηπτική αρθρίτιδα

8. Οστεονέκρωση (pdf)

9. Εξωαρθρικές Παθήσεις (pdf)
– Κροτούν Ισχίο
– Τενοντίτιδα Λαγονοψοίτη
– Ορογονοθυλακίτιδα μείζων τροχαντήρα

10. Άλγος σε ολική αρθροπλαστική (pdf)

Ο καθορισμός της προέλευσης του πόνου γύρω από το ισχίο μπορεί να είναι δύσκολος, αφού η προέλευσή του μπορεί να είναι ενδαρθρική ή εξωαρθρική. Η συνηθέστερη εντόπιση του πόνου σε ασθενείς με ενδαρθρική παθολογία είναι το ριζομήριο με πιθανή αντανάκλαση κατά μήκος της έσω επιφάνειας του σύστοιχου μηρού και γόνατος. Ο πόνος μπορεί να είναι μεγαλύτερος σε στροφικές κινήσεις και κατά την άνοδο ή κάθοδο της σκάλας. Επίσης, το άλγος συνήθως επιδεινώνεται μετά από αθλητικές δραστηριότητες ή παρατεταμένη παραμονή στην καθιστική θέση.

Στις ενδαρθρικές παθήσεις, χαρακτηριστικό είναι το σημείο “C”, όπως περιγράφηκε από τον Byrd, καθώς ο ασθενής εντοπίζει την επώδυνη περιοχή πιάνοντας με τον αντίχειρα το μείζονα τροχαντήρα και με το δείκτη το ριζομήριο.
Ο ασθενείς ακόμα μπορεί να περιγράφει συνωδά μηχανικά συμπτώματα, όπως μπλοκάρισμα και αίσθημα αστάθειας, τα οποία είναι ενδεικτικά βλάβης στον επιχείλιο και τον αρθρικό χόνδρο.

Κλινικά ο ασθενής μπορεί να βαδίζει υιοθετώντας ανταλγική βάδιση (ισχίο σε μερική κάμψη, προκαλώντας έτσι ανισοσκελία). Μπορεί να υπάρχει μείωση της έσω στροφής. Το συχνότερο κλινικό εύρημα που θα θέσει την υποψία της μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης ή ρήξης επιχείλιου χόνδρου είναι η παρουσία θετικού σημείου πρόσκρουσης (impingement sign): Με τον ασθενή κατακεκλιμμένο, το θετικό σημείο πρόσκρουσης αναπαράγει τον πόνο στο ριζομήριο κατά την κάμψη και έσω στροφή του ισχίου, ενώ επιπρόσθετη προσαγωγή επιτείνει τον πόνο.

Στις ακτινογραφίες είναι δυνατό να αναγνωριστούν η δυσπλασία του ισχίου, η οστεοαρθρίτιδα, η επιφυσιολίσθηση, η μηροκοτυλιαία πρόσκρουση (Εικ. 2) και άλλες οστικές βλάβες. Οι φυσιολογικές όμως ακτινογραφίες δεν αποκλείουν την ύπαρξη ενδαρθρικών βλαβών.


Εικ. 2 Η μηριαία κεφαλή, έχει χάσει την τέλεια σφαιρικότητά της
τυπική για πρόσκρουση τύπου cam

Για τη διάγνωση ενδαρθρικών βλαβών η εξέταση εκλογής είναι η μαγνητική τομογραφία και μάλιστα με σκιαστικό (Εικ. 3) διότι η απλή μαγνητική έχει υψηλό ποσοστό ψευδών αποτελεσμάτων.


Εικ. 3 MRI με σκιαστικό. Απεικονίζεται ρήξη στον επιχείλιο χόνδρο

Μια χρήσιμη διαγνωστική μέθοδος σε περίπτωση μη τυπικών συμπτωμάτων ή αδυναμίας απεικόνισης ενδαρθρικής παθολογίας για τη επιβεβαίωση της πηγής του πόνου, είναι η ενδαρθρική έγχυση τοπικού αναισθητικού (Εικ. 4).


Εικ. 4

Για την πραγματοποίηση μιας αρθροσκόπησης ισχίου χρειάζεται από την πλευρά του χειρουργού γνώση και εμπειρία στην συγκεκριμένη χειρουργική τεχνική αλλά και ιδιαίτερος και εξειδικευμένος εξοπλισμός (ειδικό τραπέζι έλξης, C-Arm, ειδικά εργαλία κτλ.) (Εικ. 5, 6) (βλ. και χειρουργική τεχνική pdf)


Εικ. 5


Εικ. 6

Εικόνα 1: ισχίο με μορφολογία τύπου cam.

 

Εικόνα 2: οστεοπλαστική μηριαίου αυχένα – διεγχειρητική εικόνα.

 

Εικόνα 3: οστεοπλαστική κοτύλης – σε μορφολογία τύπου pincer.

1. Χειρουργικά Videos Αρθροσκόπησης Ισχίου

2. Συρραφή επιχείλιου χόνδρου – χειρουργική τεχνική

3. Οστεοπλαστική κοτύλης σε pincer και επανακαθήλωση επιχείλιου χόνδρου

4. Χειρουργική τεχνική μικροκαταγμάτων στο ισχίο σε ΟΑ

5. Οστεοπλαστική μηριαίου αυχένα για πρόσκρουση τύπου cam

6. Πλαστική στρογγύλου συνδέσμου και αφαίρεση κεντρικού οστεόφυτου (ομόκεντρη αρθρίτιδα)

7. Αφαίρεση οστεόφυτου κοτύλης

8. Συμφυσιόλυση μετά από προηγούμενο χειρουργείο ή τραύμα στο ισχίο

9. Αφαίρεση ελευθέρων σωμάτων σε Υμενική οστεοχονδρομάτωση στο ισχίο

10. Μηροκοτυλιαία πρόσκρουση FAI cam