1999

  1. Οστικές Μορφογενετικές Πρωτεΐνες. Νέοι ορίζοντες στο μεταβολισμό των οστών
   Παπαβασιλείου A, Μιόγλου-Καλουπτσή E, Kώτσης A
   Ορθοπαιδική (περιοδική έκδοση της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας-Θράκης) 1999;12(2):112-19
   (άρθρο στα Ελληνικά)

2001

  1. The Duhamel-Martin operation in adult Hirschsprung’s disease performed with mechanical sutures
   Sakadamis A, Ballas K, Papavasiliou A, Pasinis C, Raphaelitism S
   Hippokratia-Ιπποκράτεια. 2001;5(4):151-55
   (άρθρο στα Αγγλικά)
  2. Βιολογικοί Μεταβολικοί Δείκτες της Δραστηριότητας του Μεταφυσικού Χόνδρου κατά την Πώρωση Κατάγματος σε Πειραματόζωα
   Μιόγλου E, Iακωβίδου Z, Παπαβασιλείου A, Γκούρτσας K
   Ελληνική Ιατρική Vol. 67 (Suppl. 3):123-28
   (άρθρο στα Ελληνικά)

2002

  1. Histological and biological changes in the epiphyseal plate during fracture healing
   Papavasiliou A
   J Orthop Sci. 2002; 7(1): 91-96
   (Δημοσίευση της Διδακτορικής Διατριβής)

2003

  1. Talus fracture associated with a fracture dislocation of the distal tibia in an immature skeleton: A case report
   Nenopoulos S,  Papavasiliou V, Papavasiliou A
   Acta Orthop Belg. 2003;69(5):473-75
  2. Multidirectional voluntary glenohumeral dislocation in a 7 year old patient: A case report
   Papavasileiou A, Kitsis C
   Acta Orthop Belg. 2003;69(6):558-61
  3. Rotational injuries of the distal tibial growth plate
   Nenopoulos S, Papavasiliou V, Papavasiliou A
   J Orthop Sci. 2003; 8(6):784-88

2004

  1. A novel surgical option for the operative treatment of clubfoot
   Papavasiliou V, Papavasiliou A
   Acta Orthop Belg.  2004;70(2):155-61
  2. Effect of early octeotide administration on the development of esophageal varices in cirrhotic rats
   Ballas KD, Tzioufa V, Marakis G, Alatsakis M, Papavasiliou A, Sakadamis A
   Hepatol Res.2004;29(2):104-12

2005

  1. Surgical treatment of developmental dysplasia of the hip in the periadolescent period
   Papavasiliou VA, Papavasiliou AV
   J Orthop Sci, 2005;10(1):15-21
  2. Outcome of physeal and epiphyseal injuries of the distal tibia with intra-articular involvement
   Nenopoulos S, Papavasiliou V, Papavasiliou A
   J Pediatr Orthop. 2005 Jul-Aug;25(4):518-22
  3. Elongation of the femoral neck in Perthes disease
   Papavasiliou V. Nenopoulos S, Papavasiliou A, Christoforides J
   Acta Orthop Belg. 2005 Aug;71(4):414-23
  4. “Spring in her step”-An unusual case of intra-osseous foreign body in the tibia
   Papavasiliou A, Anand S, Summers A
   Injury Extra, Volume 36, Issue 6, June 2005, Pages 217-220
  5. Preliminary results and technical aspects following stabilization of fractures around the knee with LISS
   Apostolou C, Papavasiliou A, Aslam N, Handley RC, Willett KM
   Injury Extra, Volume 36, Issue 12, December 2005, Pages 529-536

2006

  1. Infection in knee arthroplasty after previous injection of intra-articular steroid
   Papavasiliou AV, Isaac DL, Marimuthu R, Skyrme A , Armitage A
   J Bone Joint Surg Br. 2006 Mar; 88B:321-3

2007

  1. The complexity of seat belt injuries including the spine in the pediatric population: a case report in a 6 year old boy and literature review
   Papavasiliou AV, Stanton J, Sinha P, Forder J, Skyrme A
   Eur J Emerg Med. 2007 Jun;14(3):180-3. Review
  2. Infection in knee arthroplasty after previous injection of intra-articular steroid-correspondence
   Papavasiliou AV, J Bone Joint Surg Br. 2007 Mar; 89B:422-23
  3. Εν τω βάθει λοίμωξη σε ολική αρθροπλαστική γόνατος λόγω προεγχειρητικής ενδαρθρικής έγχυσης κορτικοστεροειδών
   Παπαβασιλείου AΒ, Skyrme A, Armitage A
   Ορθοπαιδική (περιοδική έκδοση της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας-Θράκης) 2006; 19(2):87-95
   (άρθρο στα Ελληνικά)
   Η εργασία βραβεύθηκε με το 1ο βραβείο καλύτερης ανακοίνωσης από τον Α. Παπαβασιλείου κατά το 26ο Συνέδριο της ΟΤΕΜΑΘ

2008

  1. Supermarket hip: an unusual cause of injury to the hip joint
   Yamamoto Y, Villar RN, Papavasileiou A
   Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic & Related Surgery 2008 Apr;24(4):490-3
  2. Quality of Life in Different Age Groups after Metal-on-Metal Hip Resurfacing Arthroplasty
   Papavasiliou AV, Villar RN
   Hip International, Vol. 18 no. 4, 2008, pp. 307-312
  3. Μηροκοτυλιαία πρόσκρουση. Σύγχρονες απόψεις και αρθροσκοπική αντιμετώπιση
   Παπαβασιλείου Α., Μπαρδάκος Ν Β, Villar RN
   Ορθοπαιδική (περιοδική έκδοση της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας-Θράκης) 2008, 21(4), 25-38
   (άρθρο στα Ελληνικά)

2009

  1. Αρθροσκοπική ταξινόμηση της οστεονέκρωσης της μηριαίας κεφαλής
   Παπαβασιλείου Α., Τζαβέας Α, Villar RN
   Ορθοπαιδική (περιοδική έκδοση της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας-Θράκης) 2009, 22(2), 25-34
   (άρθρο στα Ελληνικά)
   Η εργασία βραβεύθηκε με το 1ο βραβείο καλύτερης ανακοίνωσης από τον Α. Παπαβασιλείου κατά το 28ο Συνέδριο της ΟΤΕΜΑΘ
  2. A rare case of malignant triton tumor with pluridirectional differentiation
   Ballas K, Kontoulis TM, Papavasiliou A, Pissas D, Pavlidis T, Katsiki E, Venizelos I, Sakadamis A
   South Med J. 2009 Apr;102(4):435-7
  3. Μηροκοτυλιαία Πρόσκρουση Φυσικοθεραπευτική Αποκατάσταση μετά από αρθροσκόπηση Ισχίου
   Κοτζαηλίας Κ, Παπαβασιλείου Α
   Φυσικοθεραπεία 12(2):107-116, 2009-12-13
   (άρθρο στα Ελληνικά)
  4. Αρθροσκοπική χειρουργική του ισχίου. Ενδείξεις βασισμένες στη βιβλιογραφία και την εμπειρία μας
   Ορθοπαιδική (περιοδική έκδοση της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας-Θράκης) 2009, 22(3), 19-32
   (άρθρο στα Ελληνικά)

2010

  1. Αθλητική τριάδα του ισχίου. Κλινική εικόνα-διάγνωση-αρθροσκοπική αντιμετώπιση. Αναφορά περίπτωσης.
   Παπαβασιλείου Α, Ζιώγας Ε, Ιωακειμίδης Σ, Μπεσλίκας Θ
   Ορθοπαιδική (περιοδική έκδοση της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας-Θράκης) 2010, 23(3), 21-27
   (άρθρο στα Ελληνικά)
   Βραβείο καλύτερης επιτοίχιας ανακοίνωσης κατά τη διάρκεια του 29ου ετήσιου συμποσίου της OTEMAΘ.
  2. Deltoid muscle characteristics in wrestlers Int J Sports Med. 2010 Mar;31(3):148-53.
   Mandroukas A, Heller J, Metaxas TI, Christoulas K, Vamvakoudis E, Stefanidis P, Papavasileiou A, Kotoglou K, Balasas D, Ekblom B, Mandroukas K.

2012

  1. INSTRUCTIONAL REVIEW: HIP Complications of arthroscopic surgery of the hip
   AV Papavasiliou, NV Bardakos
   Bone Joint Res 2012;1:131–44.
  2. Clinical Outcome of Arthroscopic Suture Fixation for Tibial Eminence Fractures in Adults.
   Koukoulias NE, Germanou E, Lola D, Papavasiliou AV, Papastergiou SG.
   Arthroscopy. Arthroscopy. Oct;28(10):1472-80.
  3. Death after fluid extravasation in hip arthroscopy.
   Bardakos NV, Papavasiliou AV.
   Arthroscopy. 2012 Nov;28(11):1584; author reply 1584.

2013

  1. Osteology: a cornerstone of orthopaedic education
   A. Papavasiliou
   Bone Joint 360 February 2013 2: 40-40

2014

  1. The gymnasts’ hip and groin: a magnetic resonance imaging study in asymptomatic elite athletes  Papavasiliou A, Siatras T, Bintoudi A, Milosis D, Lallas V, Sykaras E, Karantanas A. Skeletal Radiol. 2014 Aug;43(8):1071-7
  2. Neglected lesser tuberosity avulsion in an adolescent elite gymnast Paxinos O, Karavasili A, Manolarakis M, Paxinos T, Papavasiliou A. Shoulder and Elbow 2014;6(3):178-81
  3. Papavasiliou A, Koukoulias N, Sinopides C, Indications and Results of Hip Arthroscopy in 288 Consecutive Patients with a Minimum Follow-Up of 6 Months Orthopaedic Journal of Sports Medicine November 2014 vol. 2 no. 3 suppl

2015

  1. The role of hip arthroscopy in the management of osteonecrosis Papavasiliou A, Yercan H, Koukoulias N J Hip Preserv Surg,2014;1(2):56-61.
  2. Indications and Results of Hip Arthroscopy in 288 Consecutive Patients with a Minimum Follow-Up of 6 Months Papavasiliou A, Koukoulias N, Sinopides C, Orthopaedic Journal of Sports Medicine November 2014 vol. 2 no. 3 suppl.

2016

  1. Σύνδρομο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Ακτινολογική – Αρθροσκοπική Προσέγγιση , Περδικάκης Ε, Παπαβασιλείου Α, Orthoscope – Newsletter Vol 7 pg 14-18.

2018

  1. The role of cell therapies and hip arthroscopy in the management of osteonecrosis: an update AV Papavasiliou, I Triantafyllopoulos, O Paxinos, D Tsoukas, C Kostantoulakis, J Hip Preserv Surg. 2018 Jun 14;5(3):202-208.
  2. Atlas of complications in anterior Cruciate Ligament Reconstruction Papastergiou SG, Koukoulias N, Dimitriadis DT, Kalivas EI, Papavasileiou AV, Ziogas EC, JRPMS, 2018 Dec 2;4: 136-143.

2019

  1. Paxinos O, Mitrogiannis L, Papavasiliou A et al. Musculoskeletal injuries among elite artistic and rhythmic Greek gymnasts: A ten-year study of 156 elite athletes Acta Orthop Belg. 2019 Jun;85(2):145-149.

2020

  1. Triantafyllopoulos IK, Papavasiliou A Biological therapies for the treatment of early stage pre-collapse osteonecrosis of the femoral head Αcta Orthopaedica et traumatologica hellenica review 2020, Vol 71(1) Jan-Mar :23-32
  2. Papavasiliou A, Papastergiou S Combination of hip blockwith MR-arthrography
   ESSKA NEWSLETTER 2020, March: 20-22

2021

  1. Marin – Pena O, Papavasiliou AV, et al. Non-surgical treatment as the first Dstep to manage peritrochanteric space disorders Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2021 Aug;29(8):2417-2423 KSSTA 2021
  2.  Randellii F., Papavasiliou A, Mazzoleni MG, Fioruzzi A, Basile G, Ganz R. Femoral head necrosis and progressive osteoartritis of a healed intracapital osteotomy in a severe sequelae of Legg-Calve-Perthes disease with aplasia of tensor fasciae latae. J Hip Preserv Sur. 2021 Jun 23;8 (Suppl 1): i16-i24. JHPS article 2021
  3. Randelli F, Bonin N, Papavasiliou A. Editorial (ESSKA – SHPS supplement). J Hip Preserv Surg. 2021 Jun 23;8 (Suppl 1):i2-i3 JHPS Editorial 2021
  4. Femoroacetabular impingement in amateur athletes: The value of response to anaesthetic injection during hip MR arthrography. Perdikakis E, Papavasiliou A etc HJR Vol 6 (2) : 2-10 HJR 2021

2022

  1. Diagnosing Hip Microinstability:an international consensus study using the Delphi methodology.                 Khanduja2022_Article_DiagnosingHipMicroinstabilityA(1)
  2. Defining Parameters for Surgical Correction and Hip Complications for Femoroacetabular Impingement Syndrome: Results of an International Modified Delphi Study.
   Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic & Related Surgery          Available online 8 December 2022

2024

 1.  Arthroscopic excision of an intra – articular osteoid osteoma on the femoral neck. News & Press : EHPA 22 April 2024 https://www.esska.org/news/670547/
 2. Hip and groin pain in physically active adults. HIP & GROIN PAIN IN PHYSICALLY ACTIVE ADULTS