1. Χειρουργικά Video αρθροσκόπησης Ισχίου

2. Συρραφή επιχείλιου χόνδρου – χειρουργική τεχνική

3. Οστεοπλαστική κοτύλης σε pincer και επανακαθήλωση επιχείλιου χόνδρου

4. Χειρουργική τεχνική μικροκαταγμάτων στο ισχίο σε ΟΑ

5. Οστεοπλαστική μηριαίου αυχένα για πρόσκρουση τύπου cam

6. Πλαστική στρογγύλου συνδέσμου και αφαίρεση κεντρικού οστεόφυτου (ομόκεντρη αρθρίτιδα)

7. Αφαίρεση οστεόφυτου κοτύλης

8. Συμφυσιόλυση μετά από προηγούμενο χειρουργείο ή τραύμα στο ισχίο

9. Αφαίρεση ελευθέρων σωμάτων σε Υμενική οστεοχονδρομάτωση στο ισχίο

10. Μηροκοτυλιαία πρόσκρουση FAI cam