Διεγχειρητικές εικόνες αρθροσκόπησης ισχίου

Εικόνα 1: ισχίο με μορφολογία τύπου cam.
Εικόνα 2: οστεοπλαστική μηριαίου αυχένα - διεγχειρητική εικόνα.
Εικόνα 3: οστεοπλαστική κοτύλης - σε μορφολογία τύπου pincer.