Μέλος επιστημονικών εταιριών

Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (1999)

http://www.isth.gr

Ελληνική Αρθροσκοπική Εταιρία (2009)

http://www.eae-net.gr/

Affiliate Member Royal College of Surgeons (2002), (England-member no. 016935)

http://www.rcseng.ac.uk

British Trauma Society (2005), (member)

http://www.trauma.org/archive/bts/

Ορθοπαιδική και Τραυματιολογική Εταιρία Μακεδονίας Θράκης (2007), (τακτικό μέλος)

http://www.orthotemath.gr

British Orthopaedic Association (2008), (Overseas Fellow-member no. 17650)

http://www.boa.ac.uk

International Society for Hip Arthroscopy (2008), (member)

http://www.isha.net

European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy (2016)

https://esska.site-ym.com/page/HipArthrosCommittee

General Medical Council, UK (2001), (Specialist Registry-member number 4772532,  2000-2014)

http://www.gmc-uk.org