Ο κ Παπαβασιλείου επιλέχθηκε να αναλάβει το προεδρείο στον τομέα Ισχίου (Hip section – committee ) στην ESSKA για την 2ετία 2022-24.

Η ESSKA (European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy) αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες Επιστημονικές Ορθοπαιδικές Εταιρίες στην Ευρώπη και τον κόσμο για την αρθροσκόπηση και τις Αθλητικές Κακώσεις.  Στην ESSKA συμμετέχουν όλες οι Ευρωπαϊκές Εθνικές αντίστοιχες επιστημονικές εταιρίες (πχ Ελληνική Αρθροσκοπική Εταιρία-ΕΑΕ).

Η συμμετοχή του κ Παπαβασιλείου στο Hip Arthroscopy Committee ξεκίνησε το 2016 στη Βαρκελώνη.  Ήταν και παραμένει ο μόνος χειρουργός ισχίου στον Ελλαδικό χώρο που συμμετέχει στην επιτροπή.

Η επιλογή των μελών γίνεται από τους συναδέλφους και βασίζεται στη Διεθνή καταξίωση και αναγνώριση του κάθε μέλους στο επιστημονικό, χειρουργικό και εκπαιδευτικό τομέα.