Ο κ. Παπαβασιλείου Αθανάσιος, συμμετείχε ως προσκεκλημένος ομιλητής στο 24ο Ετήσιο Συνέδριο της EFORT (European Federation of National Societies of Orthopaedics and Traumatology), το οποίο διεξήχθη στην Βιέννη με θέμα ομιλίας: Χειρουργική διαχείριση επιχείλιου χόνδρου.

Η ετήσια συνάντηση του EFORT είναι ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα της Ευρωπαϊκής Ορθοπεδικής και Τραυματολογίας, όχι μόνο εντός των ευρωπαϊκών συνόρων αλλά και παγκοσμίως.