Τον Σεπτέμβριο του 2023 στα πλαίσια του Διεθνούς Συμβολαίου του κ. Παπαβασιλείου με
την εταιρεία CoMed, φιλοξενήθηκαν προς εκπαίδευση στα χειρουργεία του Ιατρικού
Διαβαλκανικού Κέντρου της Θεσσαλονίκης συνάδελφοι ορθοπαιδικοί γιατροί, από την
Σλοβενία και τη Κροατία.