Βιολογικές Εφαρμογές

1. Λήψη μυελού οστών από λεκάνη

2. Διαχωρισμός κυττάρων μετά από φυγοκέντριση

3. Έγχυση βλαστοκυττάρων στο ισχίο

4. Αρθροσκοπικά υποβοηθούμενοι τρυπανισμοί για οστεονέκρωση μηριαίας κεφαλής

5. Autologous chondrocyte implantation