ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Β. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Ορθοπαιδικός Χειρουργός
Αρχική Βιογραφικό Τομείς εξειδίκευσης Ιατρείο
Εκπαίδευση
Διατριβή
Βιβλία
Δημοσιεύσεις
Επιστημονική Δράση
Διακρίσεις
Ομιλίες-Διαλέξεις
Σεμινάρια
Μέλος Επιστ.Εταιριών
Σεμινάρια

 

 • Παρακολούθηση Εκπαιδευτικών σεμιναρίων:

 1. ATLS (Advanced Trauma and Life Support),
  Royal College of Surgeons of England, Derby,
  11-13 June, 2001

 2. Basic Surgical Skills,
  Royal College of Surgeons of England, Derby,
  25-27 September 2001

 3. Basic techniques in arthoscopic Surgery,
  Royal College of Surgeons of England, London,
  12 March, 2002

 4. AO/ASIF Principles of Operative fracture Treatment Course for Surgeons,
  AO/ASIF Switzerland, Leeds,
  9-12 July, 2002

 5. AO Wrist Fixation Course for Surgeons,
  AO/ASIF Switzerland, Leeds,
  13-14 October, 2005

 6. AO Shoulder and Elbow Course for Surgeons,
  AO/ASIF Switzerland, Liverpool,
  22-23 May, 2006

 7. 14th ESSKA Congress
  June 9-12, 2010, Norway, Oslo

 8. International Sports Medicine & Knee Arthroplasty Meeting-The Knee Unplugged
  September 29-October 2, 2010, Germany, Berlin

 9. SICOT 2011, XXV Triennial World Congress,
  6-9 September 2011, Prague, Czech Republic, Prague

 10. EFFORT 2013,
  June 2013, Istanbul, Turkey

 11. ESSKA 2014,
  14-17 May 2014, Amsterdam, Netherlands

 12. 17th ESSKA Congress 2016, (European Society of Sport Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy)
  May 2016, Barcelona, Spain